Kategori arşivi: Linux

Genel’de Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Genel Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Dosya sıkıştırmak için

 gzip -9 dosya 

Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için

 gunzip dosya.gz 

gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

 bzip2 dosya 

Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için

 bunzip2 dosya.bz2 

bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.

Dosya depolamak için

 tar -cvf dosya.tar dosya 

Belirtilen dosya’yı depolar dosya.tar haline getirir.

Dosya açmak için

 tar -xvf dosya.tar 

tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

 tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya 

Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

Dosya açmak için

 tar -zxvf dosya.tar.gz 

İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

 tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor 

Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

Dosya sıkıştırmak için

 zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor 

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için

 unzip dosya.zip 

zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

 unzip -P Şifre dosya.zip 

zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

 rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor 

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

 rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor 

klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için

 unrar e dosya.rar 

rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

 unrar e -p Şifre dosya.rar 

rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Kaynak : www