Genel’de Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Genel Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Dosya sıkıştırmak için
[code] gzip -9 dosya [/code]
Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için

[code] gunzip dosya.gz [/code]
gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

[code] bzip2 dosya [/code]
Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için

[code] bunzip2 dosya.bz2 [/code]
bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.

Dosya depolamak için

[code] tar -cvf dosya.tar dosya [/code]
Belirtilen dosya’yı depolar dosya.tar haline getirir.

Dosya açmak için

[code] tar -xvf dosya.tar [/code]
tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

[code] tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya [/code]
Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

Dosya açmak için

[code] tar -zxvf dosya.tar.gz [/code]
İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

[code] tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor [/code]
Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

Dosya sıkıştırmak için

[code] zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor [/code]
klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için

[code] unzip dosya.zip [/code]
zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

[code] unzip -P Şifre dosya.zip [/code]
zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

[code] rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor [/code]
klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

[code] rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor [/code]
klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için

[code] unrar e dosya.rar [/code]
rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

[code] unrar e -p Şifre dosya.rar [/code]
rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Kaynak : www

Genel’de Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir