Etiket arşivi: linux

Recently Uploaded CGI scripts that send email on …com

Recently Uploaded CGI scripts that send email on xxx.com gibi bir hata alabilirsiniz sakın korkmayın sorun yok 🙂 sistem size diyorki böyle bir kod çalıştırdılar spam mail gönderimi olabilir gibi şeyler demek istiyor bize 🙂

Kapatmak yani bu uyarı almamak için

WHM > Contact Manager > Recently Uploaded Cgi Script Mail > disabled “Save” ‘e tıkla.

Centos 6 Install Midnight Commander File Manager

Ssh Yükleme Komutu : # yum install mc

İşlem Ekrandaki çıktı örnek;

Loaded plugins: product-id, rhnplugin, security, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register.
This system is receiving updates from RHN Classic or RHN Satellite.
Setting up Remove Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mc.x86_64 1:4.7.0.2-3.el6 will be erased
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package Arch     Version        Repository          Size
================================================================================
Removing:
 mc    x86_64    1:4.7.0.2-3.el6    @rhel-x86_64-server-6    5.4 M
 
Transaction Summary
================================================================================
Remove    1 Package(s)
 
Installed size: 5.4 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Erasing  : 1:mc-4.7.0.2-3.el6.x86_64                  1/1
 Verifying : 1:mc-4.7.0.2-3.el6.x86_64                  1/1
 
Removed:
 mc.x86_64 1:4.7.0.2-3.el6
 
Complete!
{root@cyberciti.biz }#
{root@cyberciti.biz }# yum install mc
Loaded plugins: product-id, rhnplugin, security, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register.
This system is receiving updates from RHN Classic or RHN Satellite.
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mc.x86_64 1:4.7.0.2-3.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 Package Arch     Version         Repository         Size
================================================================================
Installing:
 mc    x86_64    1:4.7.0.2-3.el6     rhel-x86_64-server-6    1.6 M
 
Transaction Summary
================================================================================
Install    1 Package(s)
 
Total download size: 1.6 M
Installed size: 0
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
mc-4.7.0.2-3.el6.x86_64.rpm               | 1.6 MB   00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : 1:mc-4.7.0.2-3.el6.x86_64                  1/1
 Verifying : 1:mc-4.7.0.2-3.el6.x86_64                  1/1
 
Installed:
 mc.x86_64 1:4.7.0.2-3.el6
 
Complete!


Kullanım :

ssh bağlantı yaptıkdan sonra mc dememiz yeterli 🙂 İyi çalışmalar.

 

Genel’de Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Genel Kullanılan Linux Sıkıştırma ve Açma Komutları

Dosya sıkıştırmak için

 gzip -9 dosya 

Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için

 gunzip dosya.gz 

gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

 bzip2 dosya 

Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için

 bunzip2 dosya.bz2 

bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.

Dosya depolamak için

 tar -cvf dosya.tar dosya 

Belirtilen dosya’yı depolar dosya.tar haline getirir.

Dosya açmak için

 tar -xvf dosya.tar 

tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

 tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya 

Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

Dosya açmak için

 tar -zxvf dosya.tar.gz 

İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

 tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor 

Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

Dosya sıkıştırmak için

 zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor 

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için

 unzip dosya.zip 

zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

 unzip -P Şifre dosya.zip 

zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Dosya sıkıştırmak için

 rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor 

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

 rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor 

klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için

 unrar e dosya.rar 

rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

 unrar e -p Şifre dosya.rar 

rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Kaynak : www