Kategoriler
Blog

Docker Komutları

Docker’ı temel düzeyde kullanmak için aşağıdaki komutları bilmek yararlı olacaktır. İşte Docker’da sık kullanılan temel komutlar:

Docker’ı temel düzeyde kullanmak için aşağıdaki komutları bilmek yararlı olacaktır. İşte Docker’da sık kullanılan temel komutlar:

1. **Docker İmajları:**

Docker İmajlarını Listeleme:
docker images

Docker İmaj İndirme:
docker pull image_name:tag

Docker İmaj Silme:
docker rmi image_name:tag

Çalışan Docker Konteynerlerini Listeleme:
docker ps

Tüm Docker Konteynerlerini Listeleme (Çalışan ve Durmuş):
docker ps -a

Docker Konteyneri Oluşturma ve Çalıştırma:
docker run image_name

İsimlendirilmiş Docker Konteyneri Oluşturma ve Çalıştırma:
docker run –name my_container image_name

Docker Konteynerini Durdurma:
docker stop container_id

Docker Konteynerini Silme:
docker rm container_id

Çalışan Docker Konteynerine Bağlanma:
docker exec -it container_id /bin/bash

Docker İmaj Oluşturma (Dockerfile kullanarak):
docker build -t custom_image:tag

Docker Compose ile Birden Fazla Konteyneri Yönetme:
docker-compose up -d

Docker İmajının Tarihçesini Görüntüleme:
docker history image_name

Docker Ağlarını Listeleme:
docker network ls

Docker Ağı Oluşturma:
docker network create my_network

Docker Konteynerine Belirli Bir Ağı Bağlama:
docker run –network my_network image_name

Bu komutlar, Docker’ı temel düzeyde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla ayrıntı ve seçenekler için `docker –help` komutunu kullanabilirsiniz.

Ek Kaynaklar;

Docker Serisi — Dockerfile Oluşturma