ffmpeg komutları

ffmpeg ile işlemlerim sırasında lazım olan komutları sizinle paylaşıyorum umarım faydalı olur.

watermark eklemek için

ffmpeg -i kurt_bitti.mp4 -i logo-header.jpg -filter_complex overlay out-os-.mp4

video birleştirme
bu şekilde birleştirmeler sadece mp4 formatındakiler için geçerli

ffmpeg -i os.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts os.ts
ffmpeg -i "concat:intro.ts|kurt.ts|intro.ts" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc kurt_bitti.mp4

videonun ekran ölcülerini değiştirmek isterseniz

ffmpeg -i movie.mp4 -vf scale=1280:720 movie_720.mp4

Diğer Kaynaklar ;

Video Çevirme

ffmpeg -i input.mp4 -c copy -metadata:s:v:0 rotate=90 output.mp4

Kesme

sudo ffmpeg -i kaynak.mp4 -ss 00:00:00 -t 01:01:00  bitis.mp4

Format Çevirme

ffmpeg -i LostInTranslation.mkv -vcodec copy -acodec copy LostInTranslation.mp4

Format Çevirme 2

ffmpeg -i input.mkv -codec copy output.mp4

ffmpeg -i video.mp4 -b:a 192K -vn music.mp3

http://superuser.com/questions/138331/using-ffmpeg-to-cut-up-video

Tüm İhtiyaçlarınız için 19 ffmpeg Komutu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.